Læsepolitik

Læsepolitik i vuggestuen

Juni 2016

At arbejde med læsepolitik i vuggestuen er med til at udvikle barnets før-læsekompetence. For at udvikle sit sprog er det en forudsætning at opnå viden om ord for at kunne beherske det. Dette opnås ved at barnet ser, hører, leger, tegner og bruger ordet. Derudover skal barnet udfordre det skrevne sprog. Som voksne er det derfor vigtigt at være opmærksom på udtale, lydforskelle, hukommelse og ordforråd for at kunne bidrage til barnets sproglige udvikling.

Målene for børnene

 • At udvikle nysgerrighed og opmærksomhed på det skrevne sprog
 • At styrke børnenes før–læsekompetence (lydskelnen, ordforråd, udtale og hukommelse).
 • At børnene får kendskab til et bredt udsnit af børnelitteraturen.

 

For at give børnene mulighed for at opnå disse mål laver vi følgende tiltag i vores dagligdag.

I praksis

 • Sanglege.
 • Sangkasser med konkreter/rekvisitter.
 • Dialogisk læsning.
 • Rytmik.
 • Babytegn, p.t. har vi 8, der er synlige på stuen.
 • Tekst på billeder. Børnenes produkter understøttes af en tekst om, hvad de har tegnet, og hvorfor netop denne teknik er valgt.
 • Børnene skribler.
 • Tal og bogstaver er synlige på stuen. Det kan være visuelt på væggene og/eller bogstaver og tal, der kan røres ved og leges med.
 • Navn og billede i garderobe.
 • Læsemiljø på stuen, der er indrettet, så det lægger op til læsning.
 • God børnelitteratur, der kun må læses sammen med voksne, og bøger som børnene selv kan læse, f.eks. pegebøger.
 • Bruge biblioteket, låne nye bøger hver måned.
 • Læsekultur: respekt for bøgerne, sidder ned og læser, bøgerne lægges/sættes på plads.
 • Tilgængelige/synlige skrive- og tegneredskaber.
 • Leg med bogstaver – kende hinandens bogstaver.
 • Madværter – billede af madværten med navn under.
 • Brug af store og små bogstaver.
 • Kasser med legetøj forsynes med billeder og ord.
 • Skrive i dokumentationsbøgerne sammen med børnene.
 • Mere fokus på dialogisk læsning.

 

Dialogisk læsning

I vores praksis har vi valgt at have særlig fokus på en metode, der kaldes dialogisk læsning. Vi har valgt dette fokus, fordi det støtter op om mange af de mål, der er sat for børnene og samtidig ligger tæt op af vores praksis.

I dialogisk læsning læser pædagogen fortællingen op, uden at den bliver kommenteret i første gennemlæsning. Derefter læses bogen op igen hvor der tales om det, der bliver læst. Pædagogen lægger vægt på at stille åbne spørgsmål, der giver mulighed for at få indsigt i børnenes oplevelse af fortællingen.

Efterfølgende skal børnene selv genfortælle historien, og dette er med til at styrke deres hukommelse og sprog og er samtidig med til at vise den forståelse, børnene har opnået af historien. Dette behøver ikke at ligge som et samlet forløb, men kan strække sig over flere dage.