Om Martha Hjemmet

Martha Hjemmets børnesyn

Martha Hjemmet er historisk og socialt forankret i Københavns mest farverige bydel – Nørrebro. Det betyder, at institutionen ønsker at bidrage og støtte sammenhængskraften i lokalmiljøet i tæt samarbejde med forældrene.

Vi ser kulturforskelle som udviklingsmuligheder og udtryk for ressourcer. Vores pædagogiske opgaver er derfor at fremme det konstruktive samspil på tværs af kultur, livsvilkår og livsstil.

Derfor er grundlaget for vores pædagogiske arbejde anerkendelsen af og respekt for det enkelte menneskes unikke værdighed uanset nationalitet, social og økonomisk status, køn, alder, seksuel præference og tro.

Vi er af den grundlæggende opfattelse, at børn trives og udvikler sig ved at blive mødt, lyttet til og forstået af voksen med fokuseret opmærksomhed og indlevelse. I hverdagen lægger vi vægt på, at børnene har indflydelse og at de inddrages i processer der vedrører deres dagligdag i institutionen.

Børnenes individuelle udvikling understøttes og oplevelsen af egne ressourcer og muligheder fremmes gennem dialog og målrette pædagogiske aktiviteter.

Det sociale børneliv stimuleres for at fremme venskaber og samtidig danne grundlag for udvikling af fællesskaber. Vi respekterer de følgende fire hovedprincipper i FN Konventionen om Børns Rettigheder:

  • Beslutninger om barnets bedste
  • Vigtigheden af at lytte til barnet
  • Beskyttelsen af barnets liv og udvikling
  • Barnets ret til at slippe for diskriminering

 

Se vores foldervuggestuens læreplan og børnehavens læreplan.

 

     

Med venlig hilsen

Henrik Mortensen
institutionsleder

Henrik 2017