Pædagogisk tilsyn

Som alle andre daginstitutioner i København er Martha Hjemmet underlagt et årligt pædagogisk tilsyn, hvor kommunens pædagogiske konsulent kommer på besøg og vurderer forholdene i institutionen.

Konsulenten vurderer på parametrene

  • Sociale relationer
  • Inklusion og fællesskab
  • Sprogindsats
  • Forældresamarbejde
  • Sammenhæng og overgange
  • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis.


Konsulenten giver efterfølgende karakter i form af farver, hvor grøn betyder, at alt er i orden, gul betyder, at noget skal ændres, og rød betyder, at forholdene er bekymrende, og der er behov for en ny/ændret indsats.

Martha Hjemmet er i flere år blevet vurderet som grøn på alle de parametre, det pædagogiske tilsyn går ud fra.

Derudover ligger vi helt i top i trivselsrapporten for medarbejderne, som desuden har lavt sygefravær. Kort sagt opfatter vi Martha Hjemmet som spydspidser i at højne den pædagogiske faglighed.

Seneste tilsynsrapporter kan ses her:

Pædagogisk tilsynsdialog 2021

Pædagogisk tilsynsdialog 2020

Pædagogisk tilsyn 2019

Hvis ovenstående har givet anledning til spørgsmål, står ledelsesteamet til rådighed.