Ledelsen

 

Martha Hjemmets ledelsesteam

Daginstitutionslederen er sammen med institutionens afdelingsledere ansvarlig for den daglige drift, pædagogik og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. De udgør således et ledelsesteam, som har til opgave at kvalitetssikre det pædagogiske miljø samt sikre værdigrundlaget og kommunikationen heraf.

Ledelsesteamet har som mission at fremme faglig refleksion og fordybelse i det pædagogiske arbejde. Det sker i erkendelse af, at et dygtigt lederteam skaber resultater gennem medarbejderne og ved at sikre, at medarbejderne er veluddannede, såvel på det generelle som på det specifikke plan.

Ledelsesteamet har den koordinerende funktion i forhold til at udvikle den pædagogiske organisation til at være et kvalitetssikret dagtilbud, der rummer både stabilitet og fornyelse i den pædagogiske praksis, således at børnenes optimale udviklingsmuligheder fremmes.

4333231467 HenrikHenrik Mortensen Institutionsleder

 

 Helle 2016
Helle B. Frederiksen
 4333231791 Trine A afdelingsleder
Trine B. Andersen
 Almir kok
Almir Omeragic
 pædagogisk udviklingsleder med dagligt ansvar for børnehaven, cand.pæd. og familiebehandler/K.I.  Afdelingsleder med særligt ansvar for den tværfaglige indsats  Kok - Afdelingsleder for køkkenet