Bestyrelsen

Martha Hjemmets bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra forældregruppen, personalet og Martha Fonden.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionen og fastlægger institutionens politik.

Bestyrelsen arbejder ud fra et årshjul. Se årshjulet for 2019 her.

Se, hvem der er medlemmer af bestyrelsen under menupunktet Bestyrelsesmedlemmer