Sansemotorik

Sansemotorik for de mindste børn i vuggestuen

Sansemotorik for de mindste er en aktivitet, som specielt skal stimulere børnenes sanser, give rum til udvikling af leg, udfordre børnenes sprog og give en fællesskabsfølelse.

Definition af sanseintegration
Sanseintegration er en neurologisk proces, hvor det enkelte barn organiserer sanseindtryk fra sin krop og sine omgivelser og bruger denne information til at reagere hensigtsmæssigt og effektivt i forhold til det miljø, det befinder sig i.

Udvikling af bevægelser og udvikling af sanser er nært forbundet. Dels ligger motoriske og sensoriske zoner nær hinanden i hjernebarken, dels fungerer sanser og bevægelser med stor afhængighed af hinanden i løbet af udviklingen.

De sanser, der har mest med bevægelsesudvikling at gøre, er syns-, høre- og berøringssansen samt stillings- og bevægelsessansen.

Berøringssansen – taktilsansen
Berøringssansen er den tidligst udviklede sans.

Stimulation af taktilsans handler om at blive berørt og selv at røre.

Konkret - vil vi stimulere den taktile sans ved hjælp af leg med bolde i forskellige størrelser, at have bløde materialer i hænderne, som børnene kan kramme og fx have gennemsigtige tørklæder over deres hoveder.

Muskel-ledsansen – kinæstetiske sans (stillingssansen)

Har betydning for, at barnet kan udføre præcise bevægelser – kropsbevidsthed, balance, rum-retningsbevidsthed.

Konkret - skal børnene kaste, gribe og trille bolde til hinanden plus ligge på maven og trille bolde til hinanden.

Høresansen
Høresansen sørger for den rumlige orientering, afstande og retning i rummet.

Konkret - vil vi bruge rasleæg, sang og rytme, som appellerer til bevægelse.

Synssansen
Synet bruges til at udforske omgivelserne, og synet er væsentligt for kommunikation og samspil.

Øjenbevægelserne har betydning for, at barnet kan orientere sig i omgivelserne i et passende tempo.

Konkret  barnet skal lege med tørklæder i forskellige farver, vi benytter forskellige fagter, børnene triller og kaster med bolde så afstandsfornemmelse udfordres.

De sange, vi primært synger til sansemotorik, er bl.a. Pellefanten hilser på alle børn og voksne"Oppe på mit hoved" - her synger vi sangen, samtidig med at rasleægget placeres på den kropsdel vi synger om. "Blæsevejret", hvor vi bruger gennemsigtige tørklæder, når vi synger sangen, mens vi vifter med tørklædet og lægger det over vores hoveder. Som afslutning på sanserytmik synger vi Aramsasa som vores farvel-sang.

Tidspunkt:
Fredag kl. 9.30 til 10.30

Stueetagen og 1. sal holder hver deres sansemotorik, for at der ikke er for mange børn samlet, når de er så små. Stueetagen holder det på Violerne, og 1. sal holder det på Anemonerne.