Udeleg

Sammenhæng

Uderummet er en vigtig fysisk ramme og et sted, der er med til at støtte op om barnets udvikling.

Barnets sociale kompetencer bliver styrket i mødet med andre børn, i legen og med støtte fra den voksne. Uderummet giver gode muligheder for fordybelse i legen, barnet lærer at indgå i betydningsfulde relationer, opbygge venskaber og omgås sine medmennesker på passende måder.

Den voksne indgår som katalysator for den gode leg, inspirerer og hjælper ved behov.

Barnet udforsker sin omverden kropsligt. Det udfordrer sin kunnen ved at afprøve sig selv i forhold til den fysiske omverden.

Udfordringen for de yngste kan være at kravle op og ned ad sandkassen, rutsje, gå på bakken eller blot at komme op at stå selv.

De ældre børn træner balancen yderligere ved at gå på line på kanten af sandkassen, løbe ned ad bakken eller suse af sted på løbecyklen. I lang tid observerer barnet eksempelvis andre børn bruge cyklen. Først trækker barnet måske cyklen, dernæst bestiges den, og det finder balancen. Til sidst erfarer det den store sejr, det er pludselig at kunne løbe på den.

Sandkassen giver mulighed for at sætte sanserne i spil. Barnet erfarer, hvordan teksturer kan være forskellige og det ujævne underlag stimulerer balancesansen.

Mål

  • At barnet styrker sin motoriske udvikling, som også er fundamental for den sproglige og sociale udvikling.
  • At barnet får styrket sanserne, sin koordinationsevne og balanceevne.

Tiltag

Den voksne motiverer, igangsætter, udfordrer og støtter barnet i at udforske mulighederne på legepladsen.

Vi har mange materialer tilgængelige på legepladsen, der bl.a. indebærer en malekasse, en kasse med dyr, kridt, en bogkasse, tæpper, farveblyanter, dukker, et køkken, små biler og store klodser.

Vi maler og læser på legepladsen. Vi planter og vander. Vi leger fællesskabslege, fangeleg og gemmeleg.

Børnene får muligheden for at udfordre deres kunnen, vi arbejder med selvhjulpenhed, de kravler selv op og ned og går på line. Det aktuelle tema i vuggestuen skal være synligt, også på legepladsen.

Vi arbejder med årstiderne, hvordan vejret skifter i takt med årstiderne, og vi er ude i al slags vejr for at mærke eks. regnvejret og kunne tale om det.

Tegn

Vi ønsker at se børnene have lysten til at komme ud og lege.

At børnene styrkes motorisk, socialt og sprogligt.