Sprogstimulering

Juni 2016

Hvorfor er sprog vigtigt?
Sprog og kommunikation er vigtigt for vuggestuebarnet, da det er gennem sproget, at barnets personlige og kognitive udvikling styrkes. Med sproget får barnet bl.a. mulighed for at udtrykke tanker, følelser og behov og kan tilegne sig ny viden.

Hvordan vi arbejder med sprog i Martha Hjemmet
I Martha Hjemmet arbejder vi med sprog gennem hverdagssamtaler, dialogisk læsning, tematisk sprogarbejde og ved hjælp af babytegn.

Hverdagen i vuggestuen er fuld af sprog og sprogstimulering. Det betyder bl.a., at vi er opmærksomme på at sætte ord på det, vi gør som voksne, det barnet gør, og det vi er i gang med at lave bl.a. under måltidet, hvor vi sætter ord på de ting, vi spiser med, i garderoben hvor vi tager tøj og sko på, og når vi leger på gulvet.

Når vi arbejder fokuseret med sproget laver vi bl.a. dialogisk læsning for en mindre gruppe børn. Til dialogisk læsning har vi en kuffert med, hvori der ligger en bog og nogle ting, som knytter sig til bogen. Pædagogen læser først fortællingen op, uden at den bliver kommenteret. Derefter læses bogen op igen, hvor der tales om det, der bliver læst, samtidig med at de forskellige ting fra kufferten bliver inddraget. Pædagogen lægger vægt på at stille åbne spørgsmål, der giver mulighed for at få indsigt i børnenes oplevelse af fortællingen.

En anden måde, hvorpå vi arbejder med sproget, er gennem vores temaer. Der vil der være en naturlig fokusering på ord, som bliver gentaget gennem hele perioden med det samme tema. Vi har fx haft tema om krop, leg og bevægelse, hvor der har været fokus på ord som hoppe, løbe, kravle m.m.

De mange gentagelser af de samme ord i en længere periode vil gøre, at barnet vil knytte ordet op på mange forskellige situationer, og det vil bedre kunne huske ordet og efterfølgende selv bruge det.

Til de mindste børn i vuggestuen bruger vi babytegn, som bliver brugt for at give barnet mulighed for at udtrykke sine behov og blive forstået med kroppen, før det kan udtrykke sig med ord.