Motoriske lege for de ældste

Motoriske lege er en aktivitet, der støtter det enkelte barn i dets udvikling af kropslige, sociale og personlige kompetencer. Det fysiske nærvær og legene skaber nysgerrighed og bevidsthed omkring egen krop,og giver mulighed for at opdage nye ressourcer i sig selv, hvilket er med til at styrke barnets selvtillid og selvværd.

Motoriske lege er hovedsageligt med til at styrke grovmotorikken hos det enkelte barn. Især de primære sanser, såsom den vestibulære sans, kinæstetiske sans og taktile sans. Det gør barnet ved at øve sig i at rulle, krybe, kravle, trille, gå, løbe, hoppe, dreje, kaste og gribe.

Vi har et ønske om, at børnene skal opleve en glæde ved at bevæge sig og få en større forståelse for egen krop. Derudover mener vi, det er vigtigt at veksle mellem genkendelige og nye udfordrende lege med meningsfulde regler, da det øger barnets opmærksomhed over for andre og øver dem i at lytte, iagttage og samarbejde.

Program

Vores rytmikprogram starter med, at vi siger godmorgen med Pellefanten. Vi sidder i rundkreds og fortsætter med at lytte til klangskålens høje lyd. Her får vi skærpet høresansen.

Vi laver åndedrætsøvelsen "humlebien" og lytter til lydene inde i hovedet. Derefter varmer vi ansigtet op ved at lave trutmund og store øjne. Kropppen klapper vi varm.

Derefter går vi i gang med at "hugge brænde" og "samle brænde til bålet". I denne øvelse får børnene styrket balancen (den vestibulære sans) og muskulaturen (den kinæstetiske sans).

Bagefter synger vi "junglesangen", hvor børn og voksne imiterer dyrenes bevægelser og lyde. Efter det synger vi sangen "De tre Bukkebruse" med fagter i en rundkreds.

Afslutningsvis slukker vi lyset i loftet og tænder et stearinlys i midten af rundkredsen. Vi lægger os ned på maven i en rundkreds og lytter til stille musik.
Til sidst sætter vi os op og holder hinanden i hænderne og puster lyset ud.
Vi siger "tak for god rytmik" og går en gruppe ad gangen ud ad salen.

Fredage i gymnastiksalen fra kl. 9.30-10.30.