Rytmik for mellemgruppen

Formål med rytmik i vuggestuen

Grundlaget for børns læring er, at de har et velfungerende sanseapparat. Børns taktile og kinæstetiske sans skal udfordres, så deres sanseopfattelse og kropsbevidsthed og balance styrkes.

Et velfungerende motorisk fundament er drivkraft og koordinator for
bevægelsesudvikling.

Kropslige udfordringer stimulerer og udvikler børnene sansemotorisk, sprogligt og socialt.

Mål

  • Rytmik og bevægelseslege gør børnene fortrolige med deres krop.
  • Børnene får indsigt i og behersker forskellige kropslige udtryksformer.
  • Børnene udvikles fysisk, motorisk, psykisk og socialt.
  • Rytmik giver børnene motivation, vaner og indsigt til at vælge fysiske aktiviteter.


Martha Hjemmets vuggestues mellemste aldersgruppe samles på tværs af stuerne. Det giver børnene alderssvarende udfordringer motorisk, sprogligt og socialt.

Børnene og de voksne lærer hinanden at kende, og bevægelseslege, musik og dans giver fællesskabsfølelse og glæde ved at bevæge sig.

Børnene lærer at deltage i store grupper.

Vi er særligt opmærksomme på børnenes sprog og deres mulighed for at skabe
sammenhæng i de enkelte rytmikaktiviteter. Derfor benytter vi symboler ved alle aktiviteterne. Fx har vi en elefant med lange bløde ører, en sommerfugl der kan bevæge vingerne, osv.

Sted

Gymnastiksalen

Dag og tidspunkt
Toirsdag kl. 9.30 - 10.30

Deltagere
Fire børn og en voksen fra hver vuggestuegruppe.