Helt nyt magasin fra MH

Dette flotte inspirationsmagasin udkom i november 2021. Magasinet er samtidig en samlende rapport af vores erfaringer med vores store udviklingsprojekt, der løb over de foregående to år. inspirationsmagasin small2

Det er et magasin, som fortæller om nogle af de erfaringer og den viden, vi fik med os. Tanken er, at det kan dels give andre pædagoger inspiration til arbejdet med emnerne i deres praksis, men ligeså at det kan give nogle tips til, hvordan man kan bedrive udviklingsarbejde i en daginstitution. På Martha Hjemmet har vi igennem de sidste 12 år haft kultur for at kreere og designe egne udviklingsprojekter, der udspringer af pædagogerne samt ledelsens vurderinger af husets udviklings behov og ønsker for ny viden. 

Vi tror på, at man på denne måde kan opkvalificere den pædagogiske praksis samt kompetence udvikle bedst muligt. 

Der sker noget særligt, når et helt hus er involveret i et udviklingsprojekt fremfor at blot nogle enkelte tager afsted på kursus. Det ene behøver ikke at udelukke det andet, men hos os hersker der ingen tvivl om, at man kan nå rigtig langt på denne måde. 

Dette udviklingsprojekt blev støttet af vores fagforening BUPL 

Læs hele magasinet her

Udover dette magasin så har vi lavet en lille film, der fokuserer på enkelte elementer og læringspointer, som vi fik med os via projektet. 

Se den her....