Køn og diversitet

Politik for køn og diversitet på Martha Hjemmet

Du kan hente politikken som pdf her og finde artikler om emnet under Downloads og i vores Artikelsamling.MH politik kon og diversitet

  • På Martha Hjemmet er vi optaget af at støtte barnet i at få mulighed for at folde sit potentiale ud uanset køn.
  • Vi ønsker, at alle skal kunne udvikle en sund og stærk identitet i et mangfoldigt og stimulerende miljø, hvor køn ikke er det, der primært definerer.
  • Vi tilbyder alle de samme aktiviteter.
  • Vi ønsker at udfordre stereotyper.
  • Vi er opmærksomme på, hvordan vi bruger sproget og derved åbner eller lukker for barnets udfoldelsesmuligheder.Vi ønsker at lære børnene, at der er mange måder at gøre sit køn på. Det gør vi bl.a. ved selv at være rollemodeller. Være synlige omkring, at vi som voksne dækker en masse forskellige kompetencer uanset køn.
  • Vi bidrager til en oplevelse hos børn og forældre, hvor køn ikke bestemmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse.
  • Vi er opmærksomme på, at vores bøger og legetøj tilbyder nuancerede identifikationsmuligheder.
  • Vi har mod og pligt til at være nysgerrige på hinandens intentioner. Vi går i dialog med hinanden.

 

Du kan finde lidt om prismecertifikatet her og læse mere i prismecertifikatets pjece til forældre.


Læs vores anbefaling af Cecilie Nørgaards bog her.