Digitalt værdisæt

Martha Hjemmets værdisæt omkring brug af digitale redskaber og platforme til dokumentation samt kommunikation
På Martha Hjemmet er vi af den holdning, at vi ikke dokumenterer og kommunikerer via forældreintra/Aula og andre digitale platforme, som i vores optik dels er en tidsrøver fra familierne, dels også i uhyggelig grad noget der fjerner pædagogernes fokus fra børnene.

Børn i dag oplever i rigelig grad voksne omkring dem, som har en mobiltelefon eller iPad i hånden eller som forsvinder ind i en computer. Vi ved fra andre institutioner, at pædagogerne bruger rigtig meget tid på at melde alverdens info ind på diverse digitale platforme. Det betyder, at børnene oplever, at de voksnes nærvær er rettet mod en iPad, en mobil eller en computer. Det er vores holdning, at det er ikke sundt for børnene. De har brug for vores nærvær, de har brug for vores neurologiske spejling samt vores stimuli til deres dag hos os.

I forvejen bruger pædagoger megen tid fra børnene, herunder til forberedelse, didaktisk planlægning og dokumentation, møder med forældre, møder med talehørelærer, psykologer og andre tværfaglige samarbejdspartnere, til sprogtest og diverse skriftlige overleveringer.

Det er bestemt en væsentlig del af vores arbejde i et dagtilbud, men derfor er det vores valg at optimere muligheden for nærvær i samværet med børnene, når vi så er det.

Alle ti grupper har ved deres garderobe en hylde med en dokumentationsbog. Her bliver der løbende skrevet, hvad stuen er optaget af for tiden, nogle gange er teksten suppleret med billeder af livet på stuen eller af børnenes tegninger, om hvad de finder vigtigt at give videre.

Det er også i denne bog, at pædagogerne kan give vigtige informationer videre til forældrene.

Derudover er der malet dokumentationsfelter på væggene ved indgangen til stuen. Inde i disse felter viser pædagogerne løbende uddrag af, hvad børnene er optaget af, og også forskellige produkter de har kreeret.

Derudover sender ledelsen indimellem nyhedsbreve ud på mail, og så gør vi os umage med at holde vores hjemmeside opdateret og levende. Der kan alle finde relevant og aktuel information om Martha Hjemmet.

Nogle kalder os for "en analog institution". Det er både rigtigt og samtidigt lidt misvisende.

Det er rigtigt på den måde, at vi vælger at dokumentere og kommunikere analogt med forældrene ud fra devisen, at det skaber en direkte forbindelse mellem stuens liv og til forældrene.

Vi er en daginstitution, og her mener vi, at denne form for kommunikation er relevant og mere i øjenhøjde også med børnene. Forældrene kan tage dokumentationsbogen ned, sætte sig på hug og sammen med barnet læse højt og kigge på billeder og tegninger. Barnet har mulighed for at kommentere og måske supplere. I hvert fald er det vores oplevelse, at det sætter en ramme for en indlevende dialog mellem barn, forælder og pædagog her og nu.

Der, hvor det bliver en smule misvisende at kalde os for en analog institution, er, at vi ikke er teknologiforskrækkede. Alle stuer har f.eks. iPads, som vi indimellem anvender i aktiviteter sammen med børnene. Det er et genialt redskab til mange aktiviteter for 0- til 6-årsalderen. Vi har en politik for brug af iPads her i huset. Den forefindes på vores hjemmeside.

Men selvfølgelig skal vi introducere børn til brug af digitale redskaber og sammen gå på opdagelse i, hvad de konstruktivt kan bruges til. Alle stuer har ligeledes små digitale børnekameraer og gode kameraer, som kan filme, hvilket vi ofte anvender til intern brug for analyse og refleksion over vores praksis.

Vi bruger data til at underbygge vores praksis, f.eks ved at udfylde og læse resultater fra sprogtest, handleplaner, TOPI og vidensoverdragelse fra børnehave til skole.

Vi er med på Teams og Zoom møder med både kollegaer fra forvaltningen, vores samarbejdspartnere i netværket, bestyrelsesmøder, vidensoverdragelse, forældresamtaler samt samarbejdspartnere i andre lande. Vi sikrer, at vores personaler er klædt på til at anvende digitale redskaber.

Vi har derfor tilmeldt os Aula, alene af den grund at vi kan tilgå "Hjerne & hjerte", som er indgangen til, at vi kan levere relevante data videre samt bruge TOPI i vores hverdag.

Så hvor det giver mening og ikke bliver en tidsrøver væk fra børnene, da anvender vi selvfølgelig digitale redskaber.

Om Martha Hjemmet


Warning: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/marthahjemmet.dk/public_html/modules/mod_raxo_allmode_k2/helper.php on line 556

Warning: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/marthahjemmet.dk/public_html/modules/mod_raxo_allmode_k2/helper.php on line 556

Warning: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/marthahjemmet.dk/public_html/modules/mod_raxo_allmode_k2/helper.php on line 556

Warning: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/marthahjemmet.dk/public_html/modules/mod_raxo_allmode_k2/helper.php on line 556

Warning: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/marthahjemmet.dk/public_html/modules/mod_raxo_allmode_k2/helper.php on line 556

Warning: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/marthahjemmet.dk/public_html/modules/mod_raxo_allmode_k2/helper.php on line 556

Warning: Undefined property: stdClass::$introtext in /var/www/marthahjemmet.dk/public_html/modules/mod_raxo_allmode_k2/helper.php on line 556